Мэты і задачы

Мэта і задачы дзейнасці ДУА

“Лазавіцкая сярэдняя школа Клецкага раёна”

на 2022/2023 навучальны год.

 

 

 

Мэта: удасканаленне адзінай адукацыйнай прасторы, арыентаванай на павышэнне якасці адукацыі навучэнцаў, садзеянне інтэлектуальнаму, маральнаму, фізічнаму развіццю сацыяльна паспяховай, ідэйна ўстойлівай, маральна і фізічна здаровай асобы, запатрабаванай у сучасным грамадстве

 

Задачы:

  1. Забяспечыць арыентацыю на асобу вучня і выхаванца дашкольнай групы з мэтай найбольш поўнага раскрыцця яго здольнасцей і задавальнення яго адукацыйных патрэб праз:

           - уключэнне ў прадуктыўную вучэбна-пазнавальную, сацыяльна значымую дзейнасць;

- выкарыстанне рэзерваў самастойнай работы вучняў пры праблемным, даследчым навучанні;

- стварэнне ўмоў для самарэалізацыі і самавызначэння асобы.

  1. Фарміраваць у навучэнцаў асноватворныя каштоўнасці, ідэі, погляды, якія адпавядаюць сутнасці беларускай дзяржаўнасці, выхоўваць актыўную грамадзянскую пазіцыю праз сацыяльна значымую дзейнасць на карысць асобы, грамадства, дзяржавы.
  2. Забяспечыць павышэнне ўзроўня прафесійных кампетэнцый педагогаў праз удасканаленне кантрольна-ацэначнай і аналітычнай дзейнасці педагогаў, актывізацыю работы па трансляцыі практычных вынікаў адукацыйнай дзейнасці, павышэнне кваліфікацыйных катэгорый педагогаў.
  3. Прадоўжыць работу па развіцці і ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай і вучэбна-метадычнай базы ўстановы адукацыі для стварэння ўмоў, якія садзейнічаюць сучасным патрабаванням да навучання і выхавання навучэнцаў, забяспечваюць бяспечныя ўмовы пры арганізацыі адукацыйнага працэсу, фарміраванне прынцыпаў здаровага ладу жыцця.